دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

نقاشی گروهی

نقاشی گروهی بچه های پیش دبستانی سپهر با هدف خلاقیت و پرورش روابط اجتماعی