دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

کلاس اول

جهت ورود به صفحه شخصی معلمان پایه اول بر روی اسم معلم مورد نظر کلیک کنید:

 

خانم نوشین قدرت زاده

(اول الف)

خانم

راضیه درخش

(اول ب)

 خانم راضیه

قدرت زاده

(اول ج)

خانم

زهرا نیکنام

(اول د)