دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

کلاس پنجم

 

جهت ورود به صفحه شخصی معلمان پایه پنجم بر روی اسم معلم مورد نظر کلیک کنید:

 

 خانم برادری   

(پنجم الف)    

        خانم رحمانیان        

(پنجم ب)