دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

کلاس دوم

جهت ورود به صفحه شخصی معلمان پایه دوم بر روی اسم معلم مورد نظر کلیک کنید:

 

 خانم بهره دار 

(دوم الف)

   خانم سمنگویی

(دوم ب)