فارسیEnglish

نفرات برتر آزمون جامع فروردین ماه 97-96

پایه ی اوّل:

اول الف

محمدپارسا شفیعی/ متین مرحمتی/ علیرضا علامه زاده/ شادمهر بسیجه/ عباس دهقان

اول ب

یاسین سهولت کار/ سبحان دهقان/ امیرعلی قاسمی سیف آبادی/ محمدرسول جوکار/سیدامیررضا حبیبی

اول ج

حبیب رنجبر/ متین سرداری/ دانیال همتی/ دانیال زراعتی/ کیارش دهقان

یایه ی دوم:

دوم الف

آرین راحمی/ امیرمحمد نصراللهی/ امیرحسین باغبان آزاد/ محمدامین کفاش/ نوید مهرزاده

دوم ب

بنیامین صالونی/ امیرعلی ضیایی نژاد/ محمد معینی/ محمدرضا نصیری/ حسین احمدیان/ بهزاد بهشتی/محمدطاها شهریاری

دوم ج

سبحان محمود نژاد/ مهدی روحانی/ آرشام گرامی/ محمدجواد گلستان/ علی امیدی

پایه ی سوم:

سوم الف

عرشیا صرافان/ سیدماهان طباطبایی/ امیرعباس مرادی/ علیرضا صمیمی/ سیدعلی موسوی/ امیرحسین توان

سوم ب

کیان سرکارزاده/ ماهان پورحسین/ علیرضا بهروزی نیا/ مجتبی خواجه/ سیدامین منصور زاده

پایه ی چهارم:

چهارم الف

 سبحان نصیریانی/ سپهر پرویزی/ میلاد خوب/ سیدامیرمحمد موسوی/ مهدی عرفان

چهارم ب

 

چهارم ج

امیرمحمد مرادزمان/ محمدمهدی دهقان/ علی عباس نیا/ محمد عباس نیا/ محمدرضا بحرانی

پایه ی پنجم:

پنجم الف

سهند جمشیدی/ سیدمهدی موسوی/ محمدرضا توکلی/ امیرمحمد آین/ امیرحسین بیدارمغز

پنجم ب

امیرمحمد شجاعی فرد/ امیرمحمد پوریان/ بنیامین زری میدانی/ فربد همدانی نژاد/ مانی عبدلی دشتستانی

پایه ی ششم:

ششم الف:

مهدی خیر/ امیرمحمد عرب زاده/ امیرحسین بازیار/ ابالفضل اولیایی/ رضا ارژنی
ششم ب : امیررضا شفیعی/ علی قاسمی/ متین پرهیزکار/ امیرعلی سلطانی/ علی اصغر خواجه فرد