فارسیEnglish

نفرات برتر آزمون جامع اسفند ماه 97-96

پایه ی اوّل:

اول الف

محمدپارسا شفیعی/ علیرضا علامه زاده/ متین مرحمتی/ رضا بحرانی/ عرفان قاسمی/ امیرعباس حق شناس

اول ب

یاسین سهولت کار/ سیدعلی شاه امیری فرد/ محمدرسول جوکار/ سبحان دهقان/ سیدامیررضا حبیبی 

اول ج

دانیال همتی/ متین سرداری/ کیارش دهقان/ امیرمحمد محسن زاده

یایه ی دوم:

دوم الف

امیرمحمد نصرالهی/ آرین راحمی/ امیرحسین باغبان آزاد/ محمدیاسین بهرامی/ امیرمحمد دهقان/ محمد مهدویان

دوم ب

محمدطاها شهریاری/ یاسین فاطمی پور/ محمدرضا نصیری/ قاسم بنیادی/ محمدحسین دهداری/ بنیامین صالونی/ امیرعلی صالونی

دوم ج

مهدی روحانی/ محمدجواد گلستان/ آرشام گرامی/ ابوالفضل مهرزاده/ مهدی محمدی

پایه ی سوم:

سوم الف

عباس دالمن/ محمدرضا نوروزی/ سیدماهان طباطبایی/ امیرعلی نصیری/ عرشیا صرافان

سوم ب

علیرضا زارعی/ ماهان پورحسین/ کیان سرکارزاده/ سیدامین منصورزاده/علیرضا بهروزی نیا

پایه ی چهارم:

چهارم الف

 سپهر پرویزی/ سبحان نصیریانی/ میلاد خوب/ مهدی عرفان/ امیرمحمد موسوی

چهارم ب

 عباس جعفری/ نیما یاری/ امیرحسین ارشدی زاده/ امیرسام جاویدی/ حسن راسخی

چهارم ج

محمدمهدی دهقان/ محمدرضابحرانی/ محمد عباس نیا/ علی عباس نیا

پایه ی پنجم:

پنجم الف

سیدامیرحسین بیدارمغز/ محمدرضا توکلی/ سیدمهدی موسوی/ سهند جمشیدیامیرحسین رضازاده/ حسین سپاسی

پنجم ب

امیرمحمد شجاعی فرد/ محمد عسکری/ بنیامین زری میدانی/ مانی عبدلی دشتستانی/ ابوالفضل بحرانی

پایه ی ششم:

ششم الف:

مهدی خیر/ امیرمحمدعرب زاده/ امیرعلی ممنوعی/ امیرحسین بازیار/ امیرحسین ابراهیمی
ششم ب : علی قاسمی/ محمدحسین محمدپور/ متین پرهیزکار/ امیررضا شفیعی/ محمدامین اژدری