فارسیEnglish

مدیر داخلی

نام و نام خانوادگی :  یوسف بشکار

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی الکترونیک