فارسیEnglish

سپهر در یک نگاه

 

با عنایت خداوند بزرگ دبستان سپهر در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ آغاز به کار نموده است و تاکنون توانسته است ضمن استفاده از نیروهای با تجربه آموزش و پرورش ، معلمان جوان و پر انرژی بسیاری تربیت نماید. این آموزشگاه هم اکنون 33 نفر پرسنل ثابت دارد که همگی در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت های تخصصی خود می باشند و از سال تحصیلی ۹۲-۹۱ کلیه پایه ها به سیستم نوین آموزشی هوشمند مجهز گردیده اند .