آغاز مرحله دوم طرح کـــوچ (کنترل وزن و چاقی کودکان)

طرح کــــوچ ( مهدیار بشارتی و عرفان ابراهیمی )

شستن صحیح دست ها_سفیر سلامت پویا بشکار

ورزش و تغذیه سالم _محمد مهدی علی جانی،سفیر سلامت

توصیه های بهداشت فردی _ سفیر سلامت پارسا محسنی نژاد

روز هوای پاک _ سفیران سلامت

روز هوای پاک _ سفیران سلامت

روز هوای پاک _ سفیران سلامت سپهر

جشن یلدا _ سفیران سلامت

روز جهانی تخم مرغ