دبستان غیردولتی پسرانه/دخترانه هوشمند سپهر اداره آموزش و پرورش استان فارس/شهر کازرون

انتخابات شورای دانش آموزی 99-1400 (الکترونیکی)

نتایج مسابقات قرآن 98-97

نتایج مسابقات قرآن و احکام مرحله ی شهرستان، اعلام شد. نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر می باشد:

نام دانش آموز پایه مسابقه رتبه
بنیامین صالونی سوم احکام اول
سپهر پرویزی پنجم احکام دوم
مهدی عرفان پنجم احکام سوم
بنیامین صالونی سوم حفظ قرآن اول

مسابقات قرآنی مهدنور

پذیرفته شدن دانش آموزان دبستان سپهر در مسابقات قرآنی مهدنور-صندوق امور قرآنی در مرحله ی شهرستان را به این دانش آموزان تبریک می گوییم:

رشته ی حفظ قرآن:                 میلاد خوب - محمدرضا نصیری

رشته ی قرائت قرآن:      محمدرضا توکلی - سبحان نصیریانی - حسن راسخی

کسب افتخار دانش آموزان

کسب مقام دانش آموزان سپهر در مرحله ی شهرستان در رشته های زیر را به این دانش آموزان تبریک می گوییم:

سپهر پرویزی مقام دوم مسابقات حفظ قرآن
امیرمحمد عرب زاده مقام سوم مسابقات حفظ قرآن
سبحان نصیریانی مقام دوم مسابقات احکام
میلاد خوب مقام چهارم مسابقات احکام
ارسلان افرا مقام چهارم مسابقات احکام
سپهر پرویزی مقام سوم مسابقات احکام
امیرمحمد عرب زاده مقام دوم مسابقات احکام
علی قاسمی مقام سوم(منتخب شهر) مسابقات احکام
حسن راسخی مقام اول مسابقات اذان
حسن راسخی مقام سوم مسابقات قرائت قرآن