مسابقات رباتیک

افتخار آفرینی دانش آموزان سپهر در عرصه ی علمی

کسب رتبه ی اول شهرستان و رتبه ی سوم کشوری

سپهر پرویزی و یاسین حکیم نیا

در مسابقات رباتیک

سال 98

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری 98-97.

نفرات برتر مسابقات فرهنگی-هنری دبستان سپهر، مرحله ی شهرستان در سال تحصیلی 98-97:

سبحان نصیریانی سپهر پرویزی محمد شفیعی سینا شیروانی سبحان نصیریانی
خط ریز نقاشی با مداد رنگ نقاشی با مداد رنگ نقاشی با مداد رنگ نقاشی با مداد رنگ
مقام سوم مقام اول مقام اول مقام دوم مقام دوم

           

مسابقه ی کتابخوانی

نتایج مسابقه کتابخوانی مرحله آموزشگاه راه یافته به مرحله ی شهرستان- سال تحصیلی 98-97 :

پایه ی دوم:

مقام اول : امیررضا حبیبی با کسب امیتاز 110

مقام دوم : امیرعلی قاسمی با کسب امتیاز 80

مقام سوم : متین صادقی با کسب امیتاز 50

پایه ی سوم :

مقام اول : بنیامین و امیر علی صالونی با کسب امیتاز 150

مقام دوم : محمدمهدی شیرویس زاده با کسب امیتاز 120

پایه ی چهارم:

مقام اول : عرشیا صرافان و یزدان صلاحیان با کسب امیتاز 170

  مقام دوم : علیرضا صمیمی با کسب امیتاز 160         

پایه ی پنجم :

مقام های اول : سپهر پرویزی

میلاد خوب

سبحان نصیریانی

مهدی عرفان

امیرمحمد موسوی

با کسب امیتاز 180

پایه ی ششم:

مقام اول : امیرحسین بیدارمغز با کسب امیتاز 180

مقام دوم : رامین توانگر با کسب امیتاز 155

مقام سوم : ابوالفضل بحرانی با کسب امیتاز 150

مسابقات کتابخوانی

نتایج مسابقه ی کتابخوانی مرحله ی آموزشگاه اعلام شد؛ برندگان این مسابقه به شرح زیر می باشد:

پایه ی دوم:

مقام اول : بنیامین صالونی با کسب امیتاز 90

مقام دوم : محمدمهدی شیرویس زاده با کسب امتیاز 65

مقام سوم : امیرعلی صالونی با کسب امیتاز 30

پایه ی سوم :

مقام اول : علیرضا صمیمی با کسب امیتاز 100

مقام دومامیرعباس مرادی با کسب امیتاز 60

مقام سوم : ابوالفضل حسینی با کسب امیتاز 40

پایه ی چهارم:

مقام اول : میلاد خوب و سپهر پرویزی با کسب امیتاز 118

مقام دوم : سبحان نصیریانی با کسب امیتاز 115

مقام سوم : یاسین حکیم نیا با کسب امیتاز 100

مقام چهارم : اکبر علیپور با کسب امتیاز 85

پایه ی پنجم :

مقام اول : سهند جمشیدی با کسب امیتاز 90

مقام دوم : محمدرضا توکلی و امیرحسین بیدارمغز با کسب امیتاز 88

پایه ی ششم:

مقام اول : محمدامین اژدری با کسب امیتاز 110

مقام دوم : علی قاسمی با کسب امیتاز 98

مقام سوم : متین پرهیزکار با کسب امیتاز 90

مسابقات پیشگیری از سنگ کلیه

نتایج مسابقه ی پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه سال تحصیلی 97-96 اعلام شد:

اسامی دانش آموزان پایه رشته مقام
سپهر پرویزی چهارم نقاشی سوم
یاسین حکیم نیا چهارم نقاشی چهارم

جشنواره ی کشوری نوجوان سالم

برندگان دبستان سپهر در هفتمین جشنواره ی کشوری نوجوان سالم سال تحصیلی 97-96 در مرحله ی شهرستان (بخش دانش آموزی) اعلام شد:

اسامی دانش آموزان پایه رشته مقام توضیحات
سپهر پرویزی چهارم انشا اول راه یافته به مرحله ی استانی
مجتبی داش امیری ششم نقاشی سوم -

جشنواره ی سفیران سلامت

رتبه آوردن دانش آموزان دبستان سپهر در دومین جشنواره ی سفیران سلامت سال 97-96:

نام و نام خانوادگی پایه رشته مقام
سپهر پرویزی چهارم انشا نویسی دوم(راه یافته به مرحله ی استانی)

مسابقات نقاشی با گواش سال تحصیلی 97-96

کسب مقام سوم مسابقات نقاشی با گواش در میان مدارس ابتدایی پسرانه ی شهرستان

توسط : محمدرضا بحرانی ، دانش آموز پایه ی چهارم

مسابقات نقاشی با پاستل سال تحصیلی 97-96

کسب مقام سوم مسابقات نقاشی با پاستل در میان مدارس ابتدایی پسرانه ی شهرستان

توسط : حسین دهداری ، دانش آموز پایه ی ششم

مسابقات نقاشی با مداد رنگی سال تحصیلی 97-96

رتبه های برتر مسابقات نقاشی با مداد رنگی دانش آموزان سپهر در میان مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان

سپهر پرویزی- پایه چهارم : رتبه ی دوم

یاسین حکیم نیا- پایه چهارم : رتبه ی سوم

محمّد شفیعی - پایه چهارم : رتبه ی سوم